Mini bus cars SK

Vladimír Benka - Rybár
Zlaté 135
086 01 Rokytov

Firemné údaje

IČO: 37119508
IČ DPH: SK1020021783
Registrovaný: Jednotný informačný systém v cestnej doprave jiscd.sk

Fakturačné údaje

Vladimír Benka- Rybár

Zlaté 135,
086 01 Rokytov 

IČO: 37119508
IĆ DPH: SK1020021783

BANKOVÉ SPOJENIE:
Slovenská sporiteľna, a.s.
Č.Ú.: 0450705606/0900
IBAN: SK0809000000000450705606
BIC: GIBASKBX

Registrovaný: Jednotný informačný systém v cestnej doprave jiscd.sk

ZAUJALI SME VÁS?

Vydajte sa na cestu s nami

Ozvite sa nám

Telefónicky, alebo e-mailom nám zašlite základné požiadavky na prepravu, ako je miesto nástupu a výstupu, dátum a čas cesty a počet osôb.

Cenová ponuka

ZADARMO A RÝCHLO vám vypracujeme cenovú ponuku.

Potvrdenie a preprava

Po potvrdení ceny z Vašej strany je objednávka aktívna.
Ďakujeme, že cestujete s nami.

Kontaktujte nás