O nás

Firma pôsobí na trhu už od roku 2000.

Pri vzniku našej firmy bolo naším hlavným cieľom, aby naše služby boli čo najdokonalejšie a našim klientom poskytla pocit úplnej bezpečnosti a maximálneho pohodlia. Získaním dlhoročných skúseností vieme zaručiť našim klientom kvalitu služieb, ktorú od našej firmy očakávajú a na ktorú su zvyknutí. Všetky naše autobusy poskytujú komfort a predovšetkým majú čistý interiér a exteriér. Zameriavame sa na prepravu menších skupín osôb.

Služby

 Krátke aj dlhé transfery

 Trasnfery vnútroštátne aj zahraničné

 Preprava 7 dní v týždni a 24 hodín denne

Preprava:

Pre klientov cestovných agentúr a hotelov

Pre firmy na konferencie, školenia, podujatia

Pre nadšencov športových podujatí, turistík, múzeí na Slovensku aj v celej Európe

Pre svadobčanov

Pre rodiny na výlety, dovolenky, lyžovačky a podobne

Pre školy v prírode a lyžiarske výcviky

Pre zamestnancov pracovných agentúr na letiská, do hotelov alebo penziónov všade, kam zatúžite…

Kontaktuj nás

Mini Bus Car SK

Vladimír Benka - Rybár

Zlaté 135
086 01 Rokytov

054/ 47 27 528

0907 918 494

vlado.b.rybar@centrum.sk

IČO: 37119508

IČ DPH: SK 1020021783

 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľna, a.s.
Č.Ú.: 0450705606/0900
IBAN: SK0809000000000450705606
BIC: GIBASKBX

Registrovaný: živnostenský register, Obvodný úrad Bardejov, č. živnostenského registra 701-7886, Výpis z obchodného registra, Okresného súdu v Prešove,

Oddiel: Firm, Vložka č.10391/P